Cement stanowi bardzo uniwersalny materiał budowlanych, który zależnie od swojego rodzaju i właściwości może być używany do różnych prac budowlanych. Idealnie sprawdzi się bowiem podczas remontu, do ustabilizowania gruntu, tworzenia zapraw lub mieszanek budowlanych, podbudowy konstrukcji nośnych i spajania elementów budowlanych lub nawet obudowy kominka, jak cement ogniotrwały. Jak widać jest podstawowym elementem podczas wszelakich prac remontowych lub renowacyjnych. Cement w sklepie sprzedawany jest natomiast w formie sypkiej w workach. Szeroka jego oferta umożliwia tym również łatwiejsze znalezienie odpowiedniego. Cement w sklepie jest bowiem zróżnicowany pod względem zastosowania, właściwości i wytrzymałości. Wszystkie ważne informacje dotyczące właściwości podane są jednak na opakowaniu, a dodatkowo każdy worek ma oznaczenie CEM. Jednak przy zakupie należy pamiętać o przeliczeniu objętości paczki, aby w ten sposób sprawdzić czy jej pojemność wystarczy na daną powierzchnię i proporcje do mieszanki.