Wapno budowlane posiada doskonałe właściwości umożliwiające dobrą urabialność i przyczepność zaprawy budowlanej. Dzięki zawartym cząsteczką wapna zapewnia wypełnienie wszelkich nierówności, tworząc tzw. efekt samozabliźniania mikropęknięć. Ze względu na to stosuje się je do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. Wapno budowlane charakteryzuje się również dużym rozdrobnieniem i wysokim stopniem bieli. Oprócz tego jest ono także odporne na grzyby i pleśnie, dzięki wysokiej alkaliczności. Używać można go, więc nawet we wnętrzach wilgotnych lub o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Nasz sklep oferuje również wapna posiadające wysoką wytrzymałość, która zapewnia dużą odporność na korozję biologiczną tynku z jego użyciem i większą odporność na uszkodzenia. Dodatkowo jest ono bardzo łatwe w przygotowaniu, gdyż wymaga małego czasu mieszania do uzyskania jednolitej zaprawy tynkarskiej. W wyniku czego również znacznie obniża koszty przygotowania tynku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych wapń budowlanych.